Polityka prywatności i plików cookies

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Edyta Chudzińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Fryzjersko-Kosmetyczne Edyta Chudzińska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (ul. 55 Pułku Piechoty 30, 64-100 Leszno), posiadająca NIP 6971012463, REGON 410226669, adres e-mail: perfumeria@mybeauty.com.pl, numer telefonu 655-266-316 (zwana dalej: “Administratorem”).
 2. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej: “Polityką”) określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także by szanować prywatność każdego Użytkownika.

 

 

II. Bezpieczeństwo danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administrator gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych i oświadcza, iż posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które umożliwiają zapobieganie incydentom bezpieczeństwa danych osobowych i zapewnienie prywatności Użytkowników.

 

 

III. Zakres przetwarzanych danych

 

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika podane w formularzu zamówienia na produkty oferowane przez Administratora: Imię i nazwisko, Dane do wysyłki, w tym adres e-mail, nr telefonu, adres do doręczeń,
 2. Dane, o których mowa w ust. 1 są przetwarzane przez Administratora na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika, udzielanej w chwili wysłania formularza zamówienia, przez czas niezbędny do skompletowania zamówienia, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej Administratora, Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

Informacje techniczne takie, jak: adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari), ustawienia strefy czasowej, wtyczka przeglądarki - w rodzajach i wersjach, używany system operacyjny (np. Vista, Windows XP, MacOS), rodzaj urządzenia, model sprzętu, adres MAC, unikalne identyfikatory i informacje dotyczące sieci mobilnych;

Dane dostępu on-line takie, jak: informacje dotyczące odwiedzanej witryny, w tym adresu URL, ścieżki odwiedzin strony internetowej (łącznie z datą i godziną), informacje o sieci Użytkownika, takie jak dane o urządzeniach, węzły, konfiguracje, prędkość połączenia oraz wydajności aplikacji sieciowych; odwiedzane lub wyszukiwane strony, czasy reakcji, błędy pobierania, długość wizyt i informacje dotyczące interakcji (takich jak przewijanie, kliknięcia, przesuwanie kursorem myszy) oraz informacje o tym, czy linki zostały otworzone przez Użytkownika.

 1. Dane, o których mowa w ust. 3 są przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze strony internetowej mybeauty.com.pl oraz w innych celach, na które Użytkownik wyraził wcześniej zgodę.
 2. Korzystanie ze strony internetowej www.mybeauty.com.pl nie wiąże się z koniecznością zalogowania, założenia konta, czy podania swoich danych.
 3. W celu monitorowania strony internetowej Administrator może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Dezaktywacja usługi Google Analytics jest możliwa za pomocą rozszerzenia przeglądarki, które można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 4. W celu ułatwienia Użytkownikowi pozyskania dodatkowych informacji, strona internetowa Administratora może zawierać łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Administratora. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule oraz Polityka dotycząca ochrony prywatności.
 5. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na stronie internetowej Administratora, a które nie są własnością Administratora ani nie podlegają jego kontroli, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkowników z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności

 

 

IV. Pliki cookies

 

 1. Plik cookie to niewielki plik złożony z ciągu liter i cyfr, który zostaje umieszczony w przeglądarce internetowej, na twardym dysku komputera lub urządzenia przenośnego Użytkownika, podczas odwiedzania strony internetowej Administratora.
 2. Pliki cookiespełnią szereg różnych funkcji (m.in. zapamiętują preferencje Użytkownika) i są istotnym elementem wydatnie poprawiającym komfort korzystania z witryny internetowej Administratora. Plików cookie nie używa się zazwyczaj do przechowywania danych osobowych, ale mogą służyć do przechowywania preferencji Użytkownika i innych informacji.
 3. Przeglądarkę można ustawić w taki sposób, aby odmawiała przyjęcia plików cookies lub informowała o ich wysłaniu. W celu zapobiegania i usuwania plików cookie należy postępować zgodnie z instrukcjami widocznymi w funkcji pomocy przeglądarki.
 4. Akceptacja wysyłania plików cookie nie jest warunkiem koniecznym do korzystania ze strony internetowej Administratora, jednakże niektóre funkcje lub usługi strony internetowej mogą nie działać poprawnie bez plików cookie, dlatego zalecamy ich akceptację, aby można było w pełni korzystać ze strony internetowej www.mybeauty.com.pl i mieć prawidłowy wgląd do wszystkich jej funkcjonalności.

 

 

V. Prawa Użytkownika

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych przekazanych Administratorowi i uzyskania ich kopii,
  2. prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy są one nieaktualne, niekompletne lub nieprawidłowe,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych ze zbiorów danych Administratora (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy,
  6. prawo do żądania przeniesienia danych osobowych.
 2. W pewnych okolicznościach, przewidzianych w przepisach prawa, Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych, które go dotyczą.

 

 

VI. Prawa Administratora

 

 1. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 10 czerwca 2018 roku.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany będą niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Administratora.