Regulamin

Perfumeria internetowa PERFUMERIA MY BEAUTY działa po adresem: 

http://sklep.mybeauty.com.pl

Perfumeria internetowa jest prowadzona przez firmę z 20-letnim doświadczeniem:
Centrum Fryzjersko - Kosmetyczne
Edyta Chudzińska
ul. 55 Pułku Piechoty 30
64-100 Leszno
NIP 697-101-24-63
Regon 410226669

KONTO : BZ WBK O/LESZNO  17 1090 1245 0000 0000 2403 7619

Tel. 65 526 63 16
       65 526 74 45

E-mail: perfumeria@mybeauty.com.pl

 

§1  OGÓLNE

 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu, telefonu lub adresu e-mail w formie umowy zawieranej na odległość, między osobą składającą zamówienie, w dalszej części zwanej Kupującym, a perfumerią internetową, zwaną dalej Sprzedającym.
 2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w perfumerii internetowej na stronach www.sklep.mybeauty.com.pl.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień zawartych w regulaminie.

 

 

§2   ZAKUPY

 

Wszystkie produkty do odsprzedaży są przedstawione na stronie perfumerii internetowej, pod adresem URL: http://sklep.mybeauty.com.pl i stanowią ofertę sprzedaży. Kupujący może składać oferty kupna zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Oferujemy tylko i wyłącznie oryginalne produkty, za co odpowiadamy prawnie, oferując również 100% gwarancje zwrotu. 

Sprzedający ustalił ceny produktów w polskich złotych z uwzględnieniem podatku VAT.

Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.

a) Kupujący może składać zamówienia przez 24h na dobę za pośrednictwem strony internetowej. Podstawowym warunkiem realizacji zmówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
b) Kupujący może także złożyć zamówienie przez telefon w godzinach otwarcia Centrum Fryzjersko-Kosmetycznego, ul. 55 Pułku Piechoty 30, 64-100 Leszno, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 20.00, w soboty od godz. 8.00- 18.00 pod numerem telefonu: 065 526 63 16, lub 65 526 74 45

Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez użytkownika zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, związanych z wycofaniem produktów ze sprzedaży lub ich niedostępnością. W przypadku zaistnienia wymienionych okoliczności Właściciel niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego, który złożył zamówienie. W sytuacji braku akceptacji nowych warunków umowa nie zostanie zawarta.

Przebieg sprzedaży:
a) wybór produktu (Koszyk)
b) wybór sposobu płatności i dostawy
c) wprowadzenie przez Kupującego danych osobowych wymaganych do realizacji zamówienia
d) potwierdzenie złożenia zamówienia

Zamówienie jest realizowane w terminie od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia przez Sprzedającego. Najczęściej dostawa następuje w ciągu 3 dni roboczych. Większość (ponad 90%) produktów oferowanych na stronie internetowej jest w magazynie.

Zasady zakupu próbek w Perfumerii MY BEAUTY: Zamawiany zestaw próbek nie może zawierać trzech lub więcej takich samych produktów.

Jeżeli zamówiony produkt jest niedostępny Sprzedający powiadomi o tym niezwłocznie Kupującego, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia potwierdzenia zawarcia umowy i zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną odpowiednio do złożonego zamówienia.

W przypadku jeżeli Sprzedający otrzyma informację od Kupującego, że możliwa jest częściowa realizacja zamówienia zawiadomi o tym  kupującego drogą mailowa lub telefoniczną i za jego zgodą dokona częściowej realizacji. Jeżeli dojdzie do niej, Kupujący pokrywa koszty pierwszej przesyłki. Koszty pozostałych przesyłek tego zamówienia pokrywa Sprzedający.

 

§3 DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 

ZAMÓWIENIA REALIZUJEMY WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM OPŁACENIU ZAMAWIANEGO TOWARU PRZELEWEM LUB KARTA PŁATNICZĄ.

Dostawa zamówionych produktów następuję wg życzenia Kupującego:

a)  przesyłka kurierska  – koszt 20 zł ,

b)  przesyłka pocztowa priorytetowa – koszt 20 zł, 

c)  przesyłka kopertą - koszt 15 zł, tylko i wyłącznie kopertą wysyłamy zestawy próbkowe

d) odbiór osobisty – Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówione produkty w ciągu 14 dni od przyjęcia zamówienia. Kwota do zapłaty  jest wtedy równa wartości zamówienia.  Po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane.

Zamówienia wysyłane są najczęściej w tym samym dniu, lub na następny dzień roboczy od chwili złożenia zamówienia, jednak nie później niż w ciągu 4 dni roboczych liczonych od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym. W przypadku zaistnienia nieoczekiwanych okoliczności, opóźniających wysyłkę towaru, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Do każdego zamówienia Sprzedający dołącza paragon z kasy fiskalnej.

Istnieje możliwość wystawiania faktur VAT na życzenie Kupującego, musi on wtedy podać pełne dane firmy z Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Anulowanie zamówienia jest możliwe tylko i wyłącznie przed wysłaniem przez nas towaru.
W celu anulowania zamówienia należy się z nami skontaktować telefonicznie.

Przesyłka jest bardzo dobrze zabezpieczona przed ryzykiem uszkodzeń podczas transportu. Produkty owijane są folią pęcherzykową i umieszczane w sztywnym, tekturowym pudełku.

Do każdego zamówienia dołączamy próbki produktów w ilości za każde 150zł zamówienia jedna próbka. Przy przekroczeniu 1 000 zł prezent niespodzianka (np. produkt, miniatury produktów lub kosmetyczki).

Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony do Kupującego na terenie Polski można dokonać:
a) przelewem bankowym,
b) płatność za pośrednictwem platformy platności.pl (przelewy tradycyjne e-przelewy, karty płatnicze).

W każdym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po dniu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego.

 

§4 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY  I REKLAMACJE

 

 1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość Kupujący może odstąpić od zawartej umowy kupna tylko wtedy, gdy produkt
  a) nie był używany,
  b) nie został pozbawiony fabrycznego opakowania – folii, jeżeli taką posiadał,
  c) nie został w inny sposób zniszczony.
 2. W chwili doręczenia paczki zobowiązani są Państwo sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia, zobowiązani są państwo zgłosić ten fakt dostawcy. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu oryginalnego protokołu szkodowego podpisanego przez Kupującego i dostawcę paczki. Produkt taki należy odesłać do Sprzedającego na adres: Centrum Fryzjersko-Kosmetyczne, ul. 55 Pułku Piechoty 30, 64-100 Leszno z otrzymanym dokumentem sprzedaży i uzasadnieniem reklamacji.
 3. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia Kupujący zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wraz z nim przesłanie dostarczonego produktu w stanie niezmienionym na adres firmy: 
  Centrum Fryzjersko-Kosmetyczne, ul.55 Pułku Piechoty 30, 64-100 Leszno
 4. Termin zwrotu zostaje zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem 14 dni.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ponosi koszty zwrotu przesyłki.
 6. Jeżeli sprzedaż odbyła się na podstawie faktury VAT, po odstąpieniu od umowy Kupujący otrzyma oryginał faktury korygującej oraz kopię, którą powinien podpisać i odesłać do Sprzedającego. Zwrot wartości zamówienia następuje w terminie 7 dni od daty otrzymania podpisanej kopii przez Sprzedającego.
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy – ściągnij plik
 7. Jeżeli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem, Sprzedający zwraca uiszczona cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy według sposobu wskazanego przez Kupującego w oświadczeniu.
 8. Reklamacja produktu powinna być zgłoszona Sprzedającemu w formie pisemnej na adres Centrum Fryzjersko-Kosmetyczne , ul. Pułku Piechoty 30, 64-100 Leszno w terminie najpóźniej  2 miesięcy od daty otrzymania produktu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia przesyłki do siedziby firmy.
 9. Różnice kolorystyczne między prezentacja internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji.
 10. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający wymieni produkt na pełnowartościowy lub gdy wymiana nie jest możliwa zwróci cenę nabycia za reklamowany produkt wedle sposobu wskazanego na formularzu reklamacyjnym. Sprzedający nie pokrywa kosztów dostawy reklamowanego produktu. Nie przyjmuje również przesyłek odsyłanych za pobraniem. Zgłoszenie reklamacji – ściągnij plik.
 11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar jest odsyłany do Kupującego na jego koszt.
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
 13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zagubienie przesyłki wynikające ze strony kuriera lub Poczty Polskiej

 

§5 PRYWATNOŚĆ

 

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku ‘O ochronie danych osobowych”.
 2. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia, a za dodatkową zgodą Kupującego także w celu przekazywania informacji o nowych produktach, akcjach promocyjnych, itp.
 3. Administratorem Danych osobowych Sprzedającego jest Centrum Fryzjersko-kosmetyczne, Edyta Chudzińska, ul. 55 Pułku Piechoty 30, 64-100 Leszno.
 4. Kupujący ma prawo do uzupełniania, zmiany lub odmowy przetwarzania jego danych osobowych w każdej chwili poprzez skontaktowanie się droga mailową lub telefoniczną z Administratorem Danych.

 

§6 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuję się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczególnych z zakresu prawa konsumenckiego.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014r.